Zakres usług

  • Rehabilitacja dzieci dotkniętych MPD, Autyzmem, Przepukliną oponowo-rdzeniową i innymi schorzeniami;
  • Rehabilitacja neurologiczna, ortopedyczna, poudarowa;
  • Fizjoterapia w zespołach bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych;
  • Terapia niemowląt i dzieci starszych;
  • Korekta wad postawy;
  • Instruktaż pielęgnacji niemowląt;
  • Terapia Manualna;
  • Masaż leczniczy i relaksacyjny;
  • Drenaż limfatyczny;