Sylwia Kozera

Fizjoterapeutka oraz Terapeutka Biofeedback EEG I GSR II stopnia.

Jestem absolwentką Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej- kierunek Fizjoterapia. W kwietniu 2017 zakończyłam edukacje na studiach podyplomowych na kierunku : Neurorozwojowa Terapia Dzieci z Dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego. Brałam udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Medyczno-Terapeutycznej pt.: „Medycyna, fizjoterapia i cybernetyka w usprawnianiu osób z zaburzoną kontrolą nerwowo-mięśniową”. Uczestniczyłam w kursach: Terapia Manualna Wg Standardów IFOMPT- Poziom A (MT I)- EB,E II,K I .  Od wielu lat wśród moich zainteresowań znajdowały się psychologia i medycyna. Fizjoterapia i Biofeedback to połączenie mojej pasji z pracą, w której odnajduję się i z której czerpię niesamowite pokłady satysfakcji.

Działalność z zakresu Neurofeedbacku oraz Fizjoterapii prowadzę od 07.2015r.

Adam Kozera

Fizjoterapeuta, Terapeuta metod NDT Bobath i PNF, Terapeuta Manualny.

Jestem absolwentem studiów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej na kierunku Fizjoterapia. Ukończyłem również kilka kierunków studiów podyplomowych : Oligofrenopedagogika, Przygotowanie Pedagogiczne, Neurorozwojowa Terapia Dzieci z dysfunkcją Ośrodkowego Układu Nerwowego. Rozmaite kursy oraz sympozja naukowe dopełniły i w dalszym ciągu rozwijają zakres mojej wiedzy.