Fala – podstawowa składowa zapisu – przejściowa zmiana różnicy potencjałów.

Rytm – czynność fal o tym samym kształcie i określonym zakresie częstotliwości.

Fale mózgowe to fale elektryczne generowane w każdym mózgu.

Czynność bioelektryczna mózgu, ta spontaniczna oraz wywołana, to skutek aktywności neuronów kory mózgowej, będących stale w łączności z neuronami struktur podkorowych. Zmiany aktywności neuronalnej następują w czasie przechodzenia ze stanu czuwania do stanu snu jak również w czasie odbioru, percepcji i analizowania bodźców czuciowych, wzrokowych, słuchowych zachodzących w określonej kolejności w danych polach korowych. Rozległość oraz kolejność występowania zmian w aktywności neuronalnej w polach korowych to wskaźnik intensywności procesów nerwowych mających miejsce w mózgu.

Obecność danego rytmu EEG obrazuje wykonywanie jakiegoś zadania przez miliony zsynchronizowanych neuronów.

Wszystkie składowe fal mózgowych są produkowane zawsze. Istotą treningu biofeedback EEG jest wzmacnianie pożądanych fal oraz wyciszanie niepożądanych.