Dla kogo NEUROFEEDBACK?

Neurofeedback odnosi niezwykłe efekty w terapii schorzeń mających wpływ na efektywność nauki oraz funkcjonowanie:

 • dysleksja, dysgrafia,
 • problemy z pamięcią i koncentracją ,
 • ADD (Attention Deficit Disorder- zespół zaburzeń koncentracji uwagi bez nadpobudliwości psychoruchowej),
 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder -zespół nadpobudliwości psychoruchowej),
 • opóznienie rozwoju mowy,
 • niedojrzałość emocjonalna,
 • zespół Aspergera,
 • Autyzm.

Biofeedback EEG jest pomocny w terapii dysfunkcji układu nerwowego różnego pochodzenia, jak i leczeniu chorób i uzależnień:

 • stany poudarowe i pourazowe mózgu,
 • obniżenie nastroju o charakterze depresyjnym,
 • migreny i bóle głowy,
 •  uzależnienia,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • Alzheimer (początkowe stadia),
 • Padaczka.

 

Treningi z zakresu Biofeedback EEG rozwijają i wspomagają:

 • efektywność i wydajność działania,
 • szybkość i jakość uczenia się,
 • sprawność intelektualną,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • naukę języków obcych.

Jeśli chodzi o przeciwwskazania to nie ma konkretnych wytycznych co do stanów w których Biofeedback EEG jest niezalecany. Należy tu wymienić stany w których neurolog prowadzący odradza treningów- swoiste rodzaje padaczek. Kolejnym aspektem jest ciężkie upośledzenie umysłowe uniemożliwiające świadomą pracę bądź zbyt młody wiek gdzie dziecko nie rozumie poleceń terapeuty czy też leki powodujące konkretne stany psychofizyczne.