Co to jest BIOFEEDBACK?

Przedrostek bio odzwierciedla powiązanie z biologią. Feedback natomiast oznacza z ang. informację zwrotną, która obrazuje stan procesów zachodzących w organizmie danej osoby.

Przykładem takiego sprzężenia zwrotnego jest HRV-biofeedback obrazujący aktywność autonomicznego układu nerwowego poprzez zmienność rytmu serca (ang. Heart Rate Variability) rejestrowaną przez urządzenie, przetwarzające sygnał i obrazujące wyniki pomiarów.

Dzięki nim osoba jest informowana o tym co dzieje się wewnątrz jej ciała.

Co to jest NEUROFEEDBACK?

Neurofeedback, inaczej biofeedback EEG jest to odmiana biofeedbacku.

Dzięki elektrodom przymocowanym do skóry głowy za pomocą pasty o wysokim współczynniku przewodzenia rejestrujemy sygnał EEG mózgu, przekazany poprzez głowicę EEG do komputera. EEG-elektroencefalogram obrazuje czynność elektryczną mózgu.

Surowy zapis EEG pokazuje kształt fal, ich częstotliwość, amplitudę oraz kierunek wychylenia od linii izoelektrycznej w jednostce czasu. Odmienne stany psychiczne są obrazowane za pomocą różnych wzorców zapisu EEG.

W neurofeedbacku korzystamy jednak z ilościowej analizy EEG (ang. quantitative electroencephalogram-QEEG). Analiza QEEG umożliwia oprócz zapisu surowego EEG, także jego analizowanie i wykonywanie pomiarów dzięki algorytmom komputerowym przekształcającym EEG w postać ilościową- spektralne EEG.

QEEG może ujawnić nieprawidłowości dotyczące amplitud danych fal, których nie dałoby się tak łatwo zidentyfikować analizując surowy zapis EEG.